تبلیغات
Iran Nama - مطالب اسفند 1394

ارزش هنرمند

شنبه 29 اسفند 1394 12:50 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
ارزش هنرمند را باید هنرشناس معین کند نه مردم توی کوچه، به تعریف این و آن مغرور نشوید و خود را هنرمند نشناسید. بگذارید مقام و شخصیت شما بی آنکه به دیگران تحمیل گردد شناخته شود.
رولادیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: ارزش هنرمند ، هنرمند واقعی ، هنرمند حقیقی ، اصالت هنرمند ، شناخت هنرمند ، حقیقت هنرمند ،
آخرین ویرایش: شنبه 29 اسفند 1394 12:52 ب.ظ

اثر هنری جاندار

جمعه 28 اسفند 1394 12:42 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
اختلاف نظر درباره خوبی و یا بدی یک اثر هنری، نشان میدهد که آن اثر پرمعنی و جاندار است.
اسکاروایلددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اختلاف نظر هنری ، اثر هنری خوب ، اثر هنری بد ، اثر هنری پرمعنا ، اثر هنری پرمعنی ، اثر هنری جاندار ، سخن اسکاروایلد ،
آخرین ویرایش: جمعه 28 اسفند 1394 12:44 ب.ظ

اندوه و شادی هنگام مرگ

پنجشنبه 27 اسفند 1394 12:47 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
آنچه هنگام مردن بر اندوه می افزاید بی هنری فرزند و کارهای بیهوده و ناپسند اوست و هر آنچه از غم میکاهد هنرمندی و اندوخته داشتن کردار نیک و پسندیده اش میباشد.
جاودان خرددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: اندوه هنگام مرگ ، شادی هنگام مرگ ، بی هنری فرزند ، هنرمندی فرزند ، دلیل شادی هنگام مرگ ، علت غم و اندوه مرگ ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 27 اسفند 1394 12:50 ب.ظ

آموزش از نمایش

چهارشنبه 26 اسفند 1394 12:39 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
آنچه که از یک شب در نمایش یا تئاتر می آموزیم از عهده یک کتاب بزرگ بیرون است.
ولتردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آموزش از نمایش ، خاصیت تئاتر و نمایش ، سخن ولتر درباره قدرت نمایش ، قدرت تئاتر ، قدرت آموزش فیلم ، قدرت آموزش تصویر ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 26 اسفند 1394 12:42 ب.ظ

آغاز هنر

سه شنبه 25 اسفند 1394 12:38 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
آنجا که طبیعت توقف می کند، هنر آغاز میشود.
دیل دورانتدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: آغاز هنر ، شروع هنر ، پیدایش هنر ، هنر آغازین ، سرچشمه هنر ، سخن دیل دورانت درباره آغاز هنر ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 25 اسفند 1394 12:39 ب.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4