تبلیغات
Iran Nama - مطالب هوس

مالک همه چیز

دوشنبه 24 اسفند 1394 12:33 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هوس ،
هیچ چیز از دست نرفته است و همه چیز در دسترس ماست. تو جسور باش و مأیوس نشو، مالک همه چیز خواهی شد.
محمد مسعوددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مالک همه چیز ، جسور بودن ، مأیوس نشدن ، چگونه مالک همه چیز باشیم ، در اختیار گرفتن کنترل ، در دست گرفتن کنترل ، سخنان محمد مسعود ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 24 اسفند 1394 12:37 ب.ظ

هوسهای نفسانی

یکشنبه 23 اسفند 1394 12:33 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هوس ،
هوسهای نفسانی غالبا صد خود را تولید میکنند، مثلا حرص گاهی تولید اسراف و اسراف تولید خست میکند. ما اکثرا از فرط ضعف قوی مینمایی و از فرط جبن، شجاع میگردیم.
لارشفوکولددیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هوسهای نفسانی ، حرص ، اسراف ، خست ، جبن ، سخن لارشفوکولد درباره هوسهای نفسانی ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 23 اسفند 1394 12:37 ب.ظ

هوس مال پرستی

شنبه 22 اسفند 1394 12:39 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هوس ،
هوس مال پرستی ، بزرگترین سرچشمه غم و رنج است.
تزان کنگدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هوس مال پرستی ، مال دوستی ، بزرگترین سرچشمه غم ، غم و رنج مال پرستی ،
آخرین ویرایش: شنبه 22 اسفند 1394 12:41 ب.ظ

هوس و خوشبختی

جمعه 21 اسفند 1394 12:33 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هوس ،
هوس بروی خیالات واهی و خوشبختی بروی واقعیت بنا شده است.
شامفوردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: هوس و خوشبختی ، خیالات بنای هوس ، واقعیت بنای خوشبختی ، رموز خوشبختی ، رموز هوس ،
آخرین ویرایش: جمعه 21 اسفند 1394 12:35 ب.ظ

بازیچه کردن هوسها

پنجشنبه 20 اسفند 1394 12:52 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هوس ،
هوس ها را بازیچه قرار دهیم نه آنکه خود بازیچه هوسها باشیم.
حجازیدیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: بازیچه کردن هوسها ، بازیچه نشدن بدست هوسها ، کنترل هوسها ، دور کردن هوسها ، نظر حجازی درباره هوس ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 20 اسفند 1394 12:55 ب.ظتعداد کل صفحات : 4 1 2 3 4