تبلیغات
Iran Nama - مطالب ابر سخنی از ولتر

روشنایی هنرها

سه شنبه 17 فروردین 1395 12:23 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
تمام هنرها برادر یکدیگرند. هر یک از هنرها بر هنرهای دیگر روشنایی می افکند.
سخنی از ولتردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: روشنایی هنرها ، سخنی از ولتر ، برادری هنرها ، ارتباط هنرها ، خویشاوندی هنرها ، تأثیر هنرها بر هم ، هماهنگی هنرها ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 17 فروردین 1395 12:25 ب.ظ

سنگ اندازی

دوشنبه 9 فروردین 1395 12:45 ب.ظ

نویسنده : پیروز جاودان
ارسال شده در: هنر و هنرمند ،
بدبختانه همنوعان ما طوری ساخته شده اند که افرادیکه در راههای صاف و کوبیده شده راه میروند پیوسته بر کسانیکه میکوشند راه جدیدی باز کنند سنگ میاندازند.
ولتردیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: سنگ اندازی ، راههای صاف ، چوب لای چرخ گذاشتن ، افراد حسود ، سخنی از ولتر ، سخنان ولتر ، سخن ولتر درباره سنگ اندازی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 9 فروردین 1395 12:50 ب.ظ